Sp Sw banner - looking...
About usServicesInfrastructureAdventuresNewsMedia GalleryContact usHistoryFAQLinks
 
News Archive


None added
CIIR and Spaceport Sweden invites to entrepreneurial meetings for the development of products and services with space as a platform.
2011-11-10

CIIR and Spaceport Sweden invites to entrepreneurial meetings for the development of products and services with space as a platform.
On November 10, Spaceport Sweden and CIIR at Luleå University invites students, researchers, scientists and representatives from public and commercial sectors for booting an entrepreneurial innovation around Spaceport Sweden in order to develop new services and experiences.

A new industry is emerging in which space and Tourism is the backbone and the industry sees an increasing number of private space operators and contractors to develop new spacecraft, for tourism, but also for research and education.

A second space age is under development with a renewed interest in space created by ten thousands of future new space travelers.

The goal of the initiative is to create new services and experiences by combining entertainment, excitement and education and create a link that will strengthen regional and national growth and encourage entrepreneurship among academics and students, connect business & commercial with academia – all with an international scope.

The national excellence centre CiiR was established in 2011 with support from VINNOVA, regional authorities and the universities in Luleå and Umeå. CiiR operates in close collaboration with international expertise and policy-makers on different levels to develop new knowledge on innovation system development with a specific focus on non-metropolitan areas and the possibilities emerging from ICT and digital innovation. The centre is based on collaboration between eight research subjects and R&D centres located to the two northernmost universities in Sweden, but operates with partners from all over the world to develop new knowledge.

Pressmeddelande 2011-11-09

CiiR och Spaceport Sweden bjuder in till ett entreprenöriellt möte för utveckling av

produkter och tjänster med rymden som plattform

Den 10 november bjuder Spaceport Sweden och CiiR vid Luleå Tekniska Universitet in studenter, forskare, offentliga aktörer samt näringsliv för uppstart av ett entreprenöriellt innovationssystem kring Spaceport Sweden i syfte att utveckla nya tjänster och upplevelser.

Den 10 november bjuder Spaceport Sweden och CiiR vid Luleå Tekniska Universitet in studenter, forskare, offentliga aktörer samt näringsliv för uppstart av ett entreprenöriellt innovationssystem kring Spaceport Sweden i syfte att utveckla nya tjänster och upplevelser.

En ny industri växer fram där rymd och turism utgör grundstommen och branschen ser allt fler privata rymdaktörer och entreprenörer utveckla nya rymdfarkoster, för turism, men också för forskning och utbildning. En andra rymdålder är under utveckling där ett förnyat intresse för rymden skapas med 10,000-tals framtida nya rymdresenärer.

”För att ta vara på det intresse och potential som denna framtidsindustri innebär krävs nya idéer och utveckling av innovativa upplevelser, tjänster och processer för att skapa långsiktighet och ekonomisk tillväxt. Med rymden som plattform söker Spaceport Sweden skapa nya möjligheter och innovativa kopplingar till kreativa och kulturella näringar som mode, upplevelser, film, mat, reklam, konst, spel, hälsa och miljö”, säger Karin Nilsdotter, vd Spaceport Sweden

t. säger Karin Nilsdotter, vd Spaceport Sweden

Målet med satsningen är skapa nya tjänster och upplevelser genom att kombinera entertainment, excitement och education och skapa en länk som stärker regional och nationell tillväxt samt uppmuntrar nyföretagande bland akademiker och studenter länkar näring och akademi – med internationell räckvidd.

Det som är spännande med Spaceport Sweden är att det är ett öppet innovationssystem som byggs just nu. Det innebär att t ex vi som forskar i det nya nationella excellence centret CiiR (Centre of Interorganisational Innovation Research) kan följa processen i realtid. Vi hoppas naturligtvis också att andra forskare kopplade till universitetet ska kunna bidra. Därför ordnar vi tillsammans med Spaceport Sweden en särskild workshop om detta under LTUs Entreprenörsvecka”, säger Håkan Ylinenpää, Centerföreståndare

Spaceport Sweden AB

Spaceport Sweden AB, är bolaget som ska etablera en världsledande rymdhamn och erbjuda rymdresor för privatpersoner med bas i Kiruna i Swedish Lapland. Spaceport Sweden invigdes av näringsminister Maud Olofsson den 26 januari 2007 och Spaceport Swedens mission är att göra rymden tillgänglig för alla genom rymdrelaterade upplevelser på jorden, i luften och i rymden samt skapa innovationshub för utveckling av nya produkter och tjänster genom gränsöverskridande industri och disciplinsamverkan med rymden som plattform. Sverige har en tradition av innovation i världsklass och genom att nyttja Spaceport Sweden och rymden som plattform har vi på nationell, regional och lokal nivå möjlighet att stärka Sverige som innovativ och kreativ kunskapsnation ytterligare.

Spaceport Sweden AB, är bolaget som ska etablera en världsledande rymdhamn och erbjuda rymdresor för privatpersoner med bas i Kiruna i Swedish Lapland. Spaceport Sweden invigdes av näringsminister Maud Olofsson den 26 januari 2007 och Spaceport Swedens mission är att göra rymden tillgänglig för alla genom rymdrelaterade upplevelser på jorden, i luften och i rymden samt skapa innovationshub för utveckling av nya produkter och tjänster genom gränsöverskridande industri och disciplinsamverkan med rymden som plattform. Sverige har en tradition av innovation i världsklass och genom att nyttja Spaceport Sweden och rymden som plattform har vi på nationell, regional och lokal nivå möjlighet att stärka Sverige som innovativ och kreativ kunskapsnation ytterligare.

www.spaceportsweden.com

CiiR

CiiR arbetar med att utveckla policy-relevanta kunskaper och relationer till regionala och nationella policy-aktörer som möjliggör för företag och andra aktörer att på ett bättre sätt driva utvecklingen av nya innovativa produkter, tjänster, processer och organisatoriska lösningar. Ett särskilt intresse kommer att riktas mot sådan kunskapsutveckling som relaterar till villkoren i regioner utanför storstadsområden samt mot den ökande betydelse som digitala innovationer har i innovativa sammanhang. Målet för CIIR är att vara en etablerad kunskapsresurs som i nära samverkan med policy och företag utvecklar nya kunskaper som kommer till användning för att stimulera nya och mer effektiva innovationssystem och företag. http://www.ltu.se/centres/ciir

Kontakt:

Karin Nilsdotter, vd Spaceport Sweden

Karin Nilsdotter, vd Spaceport Sweden

Tel +46 (0)70 2268801, Email: [email protected]

Håkan Ylinenpää, centerföreståndare, CiiR

Tel: +46 (0)70 6940794, Email: [email protected]

© Spaceport Sweden, Email: [email protected]